KULOODPORNE

logo tomex

CHARAKTERYSTYKA

Kuloodporne drzwi oparte są o konstrukcję drzwi DC3.1. Jest to konstrukcja samonośna z blach o grubości 2mm z wypełnieniem ze specjalnych blach kuloodpornych, zawieszone na czterech łożyskowanych, spawanych zawiasach o średnicy 30. Przestrzenie wewnątrz skrzydła wypełnione są wełną mineralną. Grubość skrzydła wynosi 65mm. Ościeżnice wykonywane są poprzez profilowanie blachy grubości 3mm w kształt ościeżnicy z felcem. Dodatkowo ościeżnica wzmocniona jest od wewnątrz blachami kuloodpornymi.

Drzwi standardowo produkowane są jako „90” i „100”, ale mogą być też wykonywane w wymiarach nietypowych, również jako dwuskrzydłowe. Mogą być wykonywane z przeszkleniami ze szkła BR6 lub BR7. W podstawowej wersji drzwi są lakierowane lakierami poliuretanowymi w kolorystyce RAL. Mogą być również wykończone płytami fornirowanymi zgodnie z ofertą Donimet. Drzwi wyposażone są w zamek rozporowy z szyldem pancernym na wkładkę i mogą być doposażone w zamek dodatkowy, również z szyldem pancernym na wkładkę.

WYMAGANIA I KLASYFIKACJA

Drzwi i przegrody kuloodporne posiadają Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej nr P41/090/2009 i nr P41/91/2009, z odpornością na przestrzelenie klasy FB6 i FB7 według normy PN-EN 1522. Oprócz odporności na przestrzelenie posiadają również klasę 4 wg normy PN-EN 1627 i klasy C wg normy PN-90/B-92270 odporności na włamanie.

Klasa FB6 odporności na przestrzelenie oznacza odporność na ostrzał z karabinu kaliber 5,56 x 45 pociskami o płaszczu stalowym z rdzeniem miękkim (ołów) z penetratorem stalowym ostro zakończonym, z prędkością 950m/s oraz 7,62 x 51 pociskami o płaszczu stalowym z rdzeniem miękkim (ołów) ostro zakończonym, z prędkością 830m/s.

Klasa FB7 odporności na przestrzelenie oznacza odporność na ostrzał z karabinu kaliber 7,62 x 51 pociskami o płaszczu stalowym z rdzeniem stalowym hartowanym o twardości 63HRS, ostro zakończonym, z prędkością 830m/s. Klasa FB7 jest najwyższą klasą kuloodporności wg normy PN-EN 1522.

Kuloodporne przegrody mogą stanowić jednolitą zabudowę (ścianki pełne) lub zabudowę przezierną (konstrukcje ramowe przeszklone). Zabudowy pełne wykonywane są w oparciu o konstrukcję płaszcza drzwi kuloodpornych DC3.1/BP, natomiast konstrukcje ramowe (okna) produkowane są w oparciu o konstrukcję ościeżnic w.w. drzwi, z zastosowaniem szklenia szkłem kuloodpornym BR6 i BR7. Grubość szkła BR6 wynosi 50mm.

Comments are closed.